Општини Буџетирано / Реализирано
Региони Буџетирано / Реализирано
v
Вчитај
v
Вчитај

The Буџетирано/Реализирано chart showing Буџетирано series, Реализирано series.
The Реализирано / chart showing Буџетирано series, Реализирано series.


Општини Буџетирано / Реализирано
Конто 
Буџетирано 2013 
Реализирано 2013 
Буџетирано 2014 
Реализирано 2014 
Буџетирано 2015 
Реализирано 2015 
Буџетирано 2016 
Реализирано 2016 
Буџетирано 2017 
Реализирано 2017 
463110760,000130,000660,000230,000660,000780,000460,000300,000420,000120,000
46312010,000,00011,366,66410,000,00014,000,0008,000,0006,800,00019,500,00013,200,00018,000,00015,600,000
463160120,00000180,00000180,00000180,00000180,00000
46317000000000000000001,500,0001,236,630
463190260,00000260,00000260,00000260,00000180,00000
 11,140,00011,496,66411,100,00014,230,0009,100,0007,580,00020,400,00013,500,00020,280,00016,956,630


Региони Буџетирано / Реализирано
Општина 
Буџетирано 
Реализирано 
Велес16,100,00012,551,720
Градско0000
Лозово00287,500
Неготино4,690,0002,732,000
Свети Николе1,730,0001,440,000


Превземи податоци за организации по општини Буџетирано / Реализирано - ИСПЛАТИ ОД СТАВКА 463 И ПОТСТАВКА 489519